มี 12 หลักสูตรภาษาศาสตร์ระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากSwansea University

uk

5386

30

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Applied Linguistics, MA by Research

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£14,800.00 (602,116 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Applied Linguistics, MPhil

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£14,800.00 (602,116 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Applied Linguistics, PhD

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£14,800.00 (602,116 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Literary Translation, MA by Research

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£14,800.00 (602,116 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Professional Translation (extended), MA

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£10,700.00 (435,313 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Professional Translation, MA

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£16,000.00 (650,936 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Translation and Interpreting (extended), MA

เข้าชม20ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£10,700.00 (435,313 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Translation and Interpreting, MA

เข้าชม46ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£16,000.00 (650,936 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Translation Technology, PGCert

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£5,350.00 (217,657 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pre-master
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Translation, MPhil

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£16,000.00 (650,936 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Translation, PhD

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£16,000.00 (650,936 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Chinese-English Translation and Language Teaching, MA

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£15,100.00 (614,321 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Swansea เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในด้านการสอน การวิจัย และการช่วยเหลือนักศึกษา

  • เป็น 1 ใน 30 มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการวิจัยของ UK (REF 2014-21)
  • สาขาบัณฑิตศึกษาอยู่ใน 10 อันดับรแกของ UK
  • เป็นวิทยาเขตที่ปลอดภัยที่สุดใน 10 อันดับแรกของ UK
  • การเป็นพันธมิตรกับสถาบันต่างๆ ทั่วโลก