มี 5 หลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรมระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากGlyndwr University, Wrexham

uk

319

3

MA Education - Online

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม 2021

£6,000.00 (242,402 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MA Education and Leadership - Online

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม 2021

£6,000.00 (242,402 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MA Education with Early Childhood - Online

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม 2021

£6,000.00 (242,402 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Primary PGCE

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Professional Graduate Certificate in Education PCET (PGCE)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

นักศึกษาได้ประโยชน์จากสังคมที่มีความใกล้ชิด ความช่วยเหลือที่ครอบคลุมจากเจ้าหน้าที่ และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษากับครูอาจารย์

  • ประกอบไปด้วย 4 วิทยาเขตทั้งใน Wrexham, North Wales
  • นักศึกษาสามารถเข้าถึงทุนการศึกษาได้อย่างหลากลาย
  • นักศึกษาได้รับความช่วยเหลือทั้งในด้านการเรียนและการหางาน
  • เปิดสอนหลักสูตรปูพื้นฐานทั้งในด้านวิชาการและภาษาอังกฤษ