ทั้งหมดที่ Birmingham City University อังกฤษ สหราชอาณาจักร

null

3677

28

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 801

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ACCA Course - ACCA

เข้าชม34ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accountancy BSc (Hons)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accounting and Finance (Masters Stage) - UK Campus - MSc

เข้าชม40ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021

£4,300.00 (฿ 172,679) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accounting and Finance BSc (Hons)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accounting and Finance MSc

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£12,800.00 (฿ 514,021) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accounting and Finance with Foundation Year BSc (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accounting and Financial Management MSc

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£12,800.00 (฿ 514,021) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accounting and Islamic Finance with Professional Placement BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021

£12,000.00 (฿ 481,895) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Acting MA / PGDip

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£16,600.00 (฿ 666,621) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Acting MFA

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£16,600.00 (฿ 666,621) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Adult Nursing (January) BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 11 มกราคม 2021

£12,000.00 (฿ 481,895) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Adult Nursing (January) with Foundation Year BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 11 มกราคม 2021

£12,000.00 (฿ 481,895) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Birmingham City มีสภาพแวดล้อมการเรียนที่ยึดนักศึกษาเป็นศูนย์กลางและเอื้อต่อการเรียนรู้พร้อมด้วยหลักสูตรที่รับรองโดยองค์กรวิชาชีพ

  • นักศึกษาจะได้รับความรู้จากการเรียนภาคปฏิบัติและพัฒนาทักษะต่างๆ
  • ได้พัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการผ่านทางเวิร์คช็อปและการกวดวิชา
  • 97.4% ของบัณฑิตมีงานทำหรือเรียนต่อภายในหกเดือน
  • มีการลงทุน 340 ล้านปอนด์ในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ