เรียนต่อ อังกฤษ สหราชอาณาจักร ที่ Birmingham City University

uk

4276

20

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ACCA Course - ACCA

เข้าชม45ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - สิงหาคม 2021, มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accountancy BSc (Hons)

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กันยายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accountancy with Professional Placement Year BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 19 กันยายน 2022

£13,200.00 (฿ 602,077) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accounting and Finance (Masters Stage) - UK Campus - MSc

เข้าชม38ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม 2022

£4,400.00 (฿ 200,692) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accounting and Finance - MSc

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021

£13,200.00 (฿ 602,077) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accounting and Finance BSc (Hons)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กันยายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accounting and Finance with Foundation Year BSc (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 19 กันยายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accounting and Finance with Professional Placement Year BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 19 กันยายน 2022

£13,200.00 (฿ 602,077) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accounting and Islamic Finance BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3.5 ปี

เริ่มเรียน - 19 กันยายน 2022

£12,000.00 (฿ 547,343) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accounting and Islamic Finance with Professional Placement BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 19 กันยายน 2022

£12,000.00 (฿ 547,343) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accounting with Business BSc (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กันยายน 2022

£12,000.00 (฿ 547,343) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accounting with Business with Professional Placement Year BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2022

£13,200.00 (฿ 602,077) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ Birmingham City University

มหาวิทยาลัย Birmingham City มีสภาพแวดล้อมการเรียนที่ยึดนักศึกษาเป็นศูนย์กลางและเอื้อต่อการเรียนรู้พร้อมด้วยหลักสูตรที่รับรองโดยองค์กรวิชาชีพ

  • นักศึกษาจะได้รับความรู้จากการเรียนภาคปฏิบัติและพัฒนาทักษะต่างๆ
  • ได้พัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการผ่านทางเวิร์คช็อปและการกวดวิชา
  • 97.4% ของบัณฑิตมีงานทำหรือเรียนต่อภายในหกเดือน
  • มีการลงทุน 340 ล้านปอนด์ในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ