มี 98 หลักสูตรศิลปะและการออกแบบระดับจากBirmingham City University

uk

3556

24

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Acting MA / PGDip

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

£16,600.00 (฿ 681,503) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Acting MFA

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

£16,600.00 (฿ 681,503) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Art and Design - PhD

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021

£12,800.00 (฿ 525,496) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Art and Design BA (Hons)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021

£13,200.00 (฿ 541,918) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Art and Design: Interdisciplinary Practices - MA

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

£12,800.00 (฿ 525,496) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Arts and Education Practices MA

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

£12,800.00 (฿ 525,496) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Arts and Project Management MA

เข้าชม22ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

£12,800.00 (฿ 525,496) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Brass Band Conducting - MMus / PgDip

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

£20,300.00 (฿ 833,404) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Choral Conducting - MMus / PgDip

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

£20,300.00 (฿ 833,404) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Composition - MMus / PgCert / PgDip

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

£20,300.00 (฿ 833,404) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Conservatoire Research Degrees - PhD

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021

£12,800.00 (฿ 525,496) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Contemporary Arts China MA

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

£14,000.00 (฿ 574,762) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Birmingham City มีสภาพแวดล้อมการเรียนที่ยึดนักศึกษาเป็นศูนย์กลางและเอื้อต่อการเรียนรู้พร้อมด้วยหลักสูตรที่รับรองโดยองค์กรวิชาชีพ

  • นักศึกษาจะได้รับความรู้จากการเรียนภาคปฏิบัติและพัฒนาทักษะต่างๆ
  • ได้พัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการผ่านทางเวิร์คช็อปและการกวดวิชา
  • 97.4% ของบัณฑิตมีงานทำหรือเรียนต่อภายในหกเดือน
  • มีการลงทุน 340 ล้านปอนด์ในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ