มี 100 หลักสูตรศิลปะและการออกแบบระดับจากBirmingham City University

uk

3987

40

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 801

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Acting MA / PGDip

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£15,900.00 (628,405 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Acting MFA

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£15,900.00 (628,405 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Applied Theatre (Community and Education) BA (Hons)

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

£16,600.00 (656,070 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Art and Design - PhD

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

£12,300.00 (486,124 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Art and Design BA (Hons)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

£12,800.00 (505,885 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Art and Design with Foundation Year BA (Hons)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

£12,800.00 (505,885 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Art and Design: Interdisciplinary Practices - MA

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£12,300.00 (486,124 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Arts and Education Practices MA

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£12,300.00 (486,124 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Arts and Project Management MA

เข้าชม22ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£12,300.00 (486,124 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Choral Conducting MMus

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£20,300.00 (802,303 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Choral Conducting PGDip

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£20,300.00 (802,303 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Composition MMus

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£19,500.00 (770,685 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Birmingham City มีสภาพแวดล้อมการเรียนที่ยึดนักศึกษาเป็นศูนย์กลางและเอื้อต่อการเรียนรู้พร้อมด้วยหลักสูตรที่รับรองโดยองค์กรวิชาชีพ

  • นักศึกษาจะได้รับความรู้จากการเรียนภาคปฏิบัติและพัฒนาทักษะต่างๆ
  • ได้พัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการผ่านทางเวิร์คช็อปและการกวดวิชา
  • 97.4% ของบัณฑิตมีงานทำหรือเรียนต่อภายในหกเดือน
  • มีการลงทุน 260 ล้านปอนด์ในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ