เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

เรียนต่อ อังกฤษ สหราชอาณาจักร ที่ Istituto Marangoni London

uk

225

3

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Design for Products (Sandwich) BA (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 11 ตุลาคม 2021

£17,900.00 (฿ 791,404) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Design for Products BA (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 11 ตุลาคม 2021

£17,900.00 (฿ 791,404) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Fashion Business (Sandwich) BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2022

£17,750.00 (฿ 784,772) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Fashion Business and Buying (Sandwich) BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2022

£17,750.00 (฿ 784,772) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Fashion Business and Buying BA (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2022

£17,750.00 (฿ 784,772) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Fashion Business BA (Hons)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2022

£17,750.00 (฿ 784,772) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Fashion Business, Communication and Media (Sandwich) BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2022

£17,750.00 (฿ 784,772) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Fashion Business, Communication and Media BA (Hons)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2022

£17,750.00 (฿ 784,772) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Fashion Design (Sandwich) BA (Hons)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2022

£18,750.00 (฿ 828,984) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Fashion Design and Accessories (Sandwich) BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 11 ตุลาคม 2021

£23,100.00 (฿ 1,021,309) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Fashion Design and Accessories BA (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 11 ตุลาคม 2021

£23,100.00 (฿ 1,021,309) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Fashion Design and Marketing (Sandwich) BA (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2022

£18,750.00 (฿ 828,984) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้