มี 6 หลักสูตรสังคมศาสตร์และสื่อระดับจากIstituto Marangoni London

uk

1296

5

Fashion Promotion, Communication and Media MA

เข้าชม25ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 15 เดือน

เริ่มเรียน - 3 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Fashion Styling and Creative Direction (Sandwich) BA (Hons)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2020

£19,800.00 (792,752 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Fashion Styling and Creative Direction BA (Hons)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2020

£19,800.00 (792,752 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Fashion Styling, Photography and Film MA

เข้าชม77ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 15 เดือน

เริ่มเรียน - 3 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Visual Design (Sandwich) BA (Hons)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 5 ตุลาคม 2020

£16,300.00 (652,619 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Visual Design BA (Hons)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 5 ตุลาคม 2020

£16,300.00 (652,619 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

ชั้นเรียนของ Istituto Marangoni สร้างผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นสี่เจเนอเรชั่นใน 106 ประเทศทั่วโลก

  • ตั้งอยู่ในย่านชอร์ดิทช์แหล่งรวมพื้นที่ศิลปะและความคิดสร้างสรรค
  • คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดวิชาความรู้
  • สอนโดยจำลองบรรยากาศตลาดจริงมาไว้ในชั้นเรียน
  • มีสายสัมพันธ์อันดีกับศิลปินและแฟชั่นเฮ้าส์หลายแห่ง