มี 1 หลักสูตรทักษะการดูแลระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากUniversity College Birmingham

uk

709

3

Extended Diploma Health and Social Care CACHE Level 3

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

หลักสูตรหลักของ UCB เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัย Birmingham

  • ตังอยู่ใจกลางเมือง Birmingham
  • หลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
  • ได้รับสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในปีค.ศ. 2002
  • ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัย Birmingham