เรียนต่อ อเมริกา ที่ Adelphi University

usa

114

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Advanced Certificate in Adult Gerontology Primary Care

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 32 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021, 25 มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Certificate in Autism and Severe or Multiple Disabilities

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - 25 มกราคม 2022

US$9,960.00 (฿ 310,578) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Certificate in Autism Spectrum Disorders

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - 25 มกราคม 2022

US$9,960.00 (฿ 310,578) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Certificate in Bilingual/Teaching English to Speakers of Other Language (TESOL)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 15 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021, 25 มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Certificate in Business Analytics

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 9 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021, 25 มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Certificate in Finance

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 15 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021, 25 มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Certificate in Group Psychotherapy

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021, 25 มกราคม 2022

US$6,120.00 (฿ 190,837) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Certificate in Healthcare Informatics

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 12 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021, 25 มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Certificate in Human Resource Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021, 25 มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Certificate in Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 15 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021, 25 มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Certificate in Middle School Education

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 6 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021, 25 มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Certificate in Psychiatric Mental Health

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 19 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 6 กรกฎาคม 2021, 25 มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้