ทั้งหมดที่ Arizona State University อเมริกา

null

1327

8

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 155

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Applied Science

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 20 สิงหาคม 2020

US$31,200.00 (฿ 977,512) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Science in Applied Leadership

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 20 สิงหาคม 2020

US$31,200.00 (฿ 977,512) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Applied Science in Aviation

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 20 สิงหาคม 2020

US$31,200.00 (฿ 977,512) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Science in Food Service Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 20 สิงหาคม 2020

US$31,200.00 (฿ 977,512) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Science in Graphic Information Technology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 20 สิงหาคม 2020

US$31,200.00 (฿ 977,512) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Science in Health Entrepreneurship and Innovation

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 20 สิงหาคม 2020

US$31,200.00 (฿ 977,512) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Applied Science in Health Sciences

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 20 สิงหาคม 2020

US$31,200.00 (฿ 977,512) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Applied Science in Internet and Web Development

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 20 สิงหาคม 2020

US$31,200.00 (฿ 977,512) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Applied Science in Medical Laboratory Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 20 สิงหาคม 2020

US$31,200.00 (฿ 977,512) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Science in Operations Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 20 สิงหาคม 2020

US$31,200.00 (฿ 977,512) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Applied Science in Technical Communication

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 20 สิงหาคม 2020

US$31,200.00 (฿ 977,512) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts in African and African American Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 20 สิงหาคม 2020

US$31,200.00 (฿ 977,512) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้