มี 2 หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตประยุกต์ระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากArizona State University

usa

2802

13

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 155

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Applied Math for the Life and Social Sciences (Complex Adaptive Sy ...

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 84 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 20 สิงหาคม 2020

US$25,200.00 (765,916 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Applied Mathematics for the Life and Social Sciences

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 84 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 20 สิงหาคม 2020

US$25,200.00 (765,916 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้