มี 5 หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและวัสดุระดับจากCleveland State University

usa

3321

27

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Accelerated 4+1 Bachelor and Master Degrees in Chemical Engineering

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

US$15,627.60 (475,210 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Accelerated 4+1 Bachelor of Chemical Engineering/Master of Science in Biomedical Engineering

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

US$15,627.60 (475,210 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Chemical Engineering

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

US$15,627.60 (475,210 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Engineering in Chemical Engineering

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

US$20,468.50 (622,414 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Chemical Engineering

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ March 2020

US$18,522.00 (563,224 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้