เรียนต่อ อเมริกา ที่ Colorado State University

usa

846

11

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 351

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

B.A. and B.F.A. in Dance

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 18 มกราคม 2022, 22 สิงหาคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 November 2021, 1 February 2022

US$31,962.00 (฿ 1,068,963) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.A. in Anthropology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 18 มกราคม 2022, 22 สิงหาคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 November 2021, 1 February 2022

US$31,962.00 (฿ 1,068,963) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

B.A. in Anthropology - Archaeology Concentration

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 18 มกราคม 2022, 22 สิงหาคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 November 2021, 1 February 2022

US$31,962.00 (฿ 1,068,963) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.A. in Anthropology - Biological Anthropology Concentration

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 18 มกราคม 2022, 22 สิงหาคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 November 2021, 1 February 2022

US$31,962.00 (฿ 1,068,963) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.A. in Anthropology - Cultural Anthropology Concentration

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 18 มกราคม 2022, 22 สิงหาคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 November 2021, 1 February 2022

US$31,962.00 (฿ 1,068,963) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.A. in Art

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 18 มกราคม 2022, 22 สิงหาคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 November 2021, 1 February 2022

US$31,962.00 (฿ 1,068,963) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.A. in Art - Art History Concentration

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 18 มกราคม 2022, 22 สิงหาคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 November 2021, 1 February 2022

US$31,962.00 (฿ 1,068,963) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.A. in Art - Integrated Visual Studies Concentration

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 18 มกราคม 2022, 22 สิงหาคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 November 2021, 1 February 2022

US$31,962.00 (฿ 1,068,963) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.A. in Communication Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 18 มกราคม 2022, 22 สิงหาคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 November 2021, 1 February 2022

US$31,962.00 (฿ 1,068,963) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

B.A. in Communication Studies - Speech Teacher Licensure Concentration

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 18 มกราคม 2022, 22 สิงหาคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 November 2021, 1 February 2022

US$31,962.00 (฿ 1,068,963) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.A. in Economics

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 18 มกราคม 2022, 22 สิงหาคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 November 2021, 1 February 2022

US$31,962.00 (฿ 1,068,963) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

B.A. in English

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 18 มกราคม 2022, 22 สิงหาคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 November 2021, 1 February 2022

US$31,962.00 (฿ 1,068,963) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้