ทั้งหมดที่ Columbia University อเมริกา

null

5183

27

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 16

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

B.S. in Applied Mathematics

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

US$58,920.00 (1,866,568 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Applied Physics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

US$58,920.00 (1,866,568 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Biomedical Engineering

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

US$58,920.00 (1,866,568 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Chemical Engineering

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

US$50,496.00 (1,599,698 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Civil Engineering

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

US$58,920.00 (1,866,568 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Computer Engineering

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

US$58,920.00 (1,866,568 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Engineering Mechanics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

US$58,920.00 (1,866,568 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Materials Science and Engineering

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

US$58,920.00 (1,866,568 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Mechanical Engineering

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

US$58,920.00 (1,866,568 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in African - American Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 124 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

US$58,920.00 (1,866,568 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Africana Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - TOTAL 122 POINTS

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

US$58,920.00 (1,866,568 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in American Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - TOTAL 122 POINTS

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

US$58,920.00 (1,866,568 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้