มี 23 หลักสูตรสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากColumbia University

usa

5997

31

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 16

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Doctor of Education (Ed.D.) in Urban Education Leaders

เข้าชม27ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 90 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020, 8 กันยายน 2020

US$41,736.00 (1,269,125 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Architecture

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 13

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020, 8 กันยายน 2020

US$47,600.00 (1,447,440 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Urban Planning

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 7 ปี

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020, 8 กันยายน 2020

US$47,600.00 (1,447,440 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

M.S. in Advanced Architectural Design

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 เทอม

เริ่มเรียน - 1 มิถุนายน 2020

US$88,470.00 (2,690,231 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

M.S. in Architecture and Urban Design

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3

เริ่มเรียน - 1 มิถุนายน 2020

US$88,470.00 (2,690,231 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

M.S. in Critical, Curatorial and Conceptual Practices

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

US$58,980.00 (1,793,487 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

M.S. in Urban Planning

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

US$58,980.00 (1,793,487 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

M.S. in Urban Planning/Juris Doctor (JD)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 109 POINTS OF CREDIT (EIGHT TERMS)

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020, 8 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

M.S. in Urban Planning/M.S. in Historic Preservation

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 96 POINTS OF CREDIT (SIX TERMS)

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020, 8 กันยายน 2020

US$58,980.00 (1,793,487 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

M.S. in Urban Planning/M.S. in Public Health

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 84 POINTS OF CREDIT (FIVE TERMS)

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020, 8 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

M.S. in Urban Planning/Master of International Affairs

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 90 POINTS OF CREDIT (SIX TERMS)

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020, 8 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

M.S. in Urban Planning/MBA - Master of Business Administration

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 90 POINTS OF CREDIT (SIX TERMS)

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020, 8 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้