มี 7 หลักสูตรวิศวกรรมศึกษาระดับจากDartmouth College

usa

122

2

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 101

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Arts in Engineering Physics

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม, กันยายน 2021

US$55,605.00 (฿ 1,690,837) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts in Engineering Sciences

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม, กันยายน 2021

US$55,605.00 (฿ 1,690,837) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Engineering (BE) in Engineering Sciences - Biological Engineering

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม, กันยายน 2021

US$55,605.00 (฿ 1,690,837) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Engineering (BE) in Engineering Sciences - Material Science and Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม, กันยายน 2021

US$55,605.00 (฿ 1,690,837) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

M.S. in Engineering Sciences

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม, กันยายน 2021

US$55,605.00 (฿ 1,690,837) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MD/MS in Engineering

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม, กันยายน 2021

US$55,605.00 (฿ 1,690,837) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

PhD - Doctor of Philosophy in Engineering Sciences

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 9 เทอม

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม, กันยายน 2021

US$55,605.00 (฿ 1,690,837) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้