นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา

เรียนต่อ อเมริกา ที่ DePaul University

usa

2685

27

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Analytics Certificate

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2022, 2 มกราคม 2023, 25 มีนาคม 2023

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Arts and Museum Law Certificate, Law (JD)

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 86 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2022, 2 มกราคม 2023, 25 มีนาคม 2023

วันปิดรับสมัคร

15 August 2022, 1 December 2022, 1 March 2023

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA / BS in Secondary Education

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 192 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2022, 2 มกราคม 2023, 25 มีนาคม 2023

US$41,361.00 (฿ 1,466,702) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in African and Black Diaspora Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 192 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2022, 2 มกราคม 2023, 25 มีนาคม 2023

US$41,361.00 (฿ 1,466,702) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in African and Black Diaspora Studies / MA in Critical Ethnic Studies

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2022, 2 มกราคม 2023, 25 มีนาคม 2023

US$41,361.00 (฿ 1,466,702) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in American Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 192 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2022, 2 มกราคม 2023, 25 มีนาคม 2023

US$41,361.00 (฿ 1,466,702) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Animation

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 192 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2022, 2 มกราคม 2023, 25 มีนาคม 2023

US$41,361.00 (฿ 1,466,702) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Anthropology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 192 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2022, 2 มกราคม 2023, 25 มีนาคม 2023

US$41,361.00 (฿ 1,466,702) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Anthropology / Juris Doctor

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2022, 2 มกราคม 2023, 25 มีนาคม 2023

US$41,361.00 (฿ 1,466,702) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Anthropology / MEd in Secondary Education Social Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2022, 2 มกราคม 2023, 25 มีนาคม 2023

US$41,361.00 (฿ 1,466,702) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Applied Behavioral Sciences

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 192 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2022, 2 มกราคม 2023, 25 มีนาคม 2023

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

BA in Applied Diplomacy

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 192 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2022, 2 มกราคม 2023, 25 มีนาคม 2023

US$41,361.00 (฿ 1,466,702) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ DePaul University

ร้อยละ 91 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ DePaul ได้เข้าทำงานหรือเรียนต่อภายในหกเดือนหลังจากสำเร็จการศึกษา

  • มีสองวิทยาเขตในเมือง Chicago, Illinois
  • 15:1 อัตราส่วนนักศึกษาต่อคณาจารย์
  • เป็นหนึ่งใน the nation’s Best Value Colleges (Forbes)
  • มีชมรมและองค์กรสำหรับนักศึกษากว่า 350 องค์กร

ติดต่อเรื่องเรียนต่อ