มี 14 หลักสูตรการบัญชีระดับจากDePaul University

usa

1274

5

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Science in Business - Accountancy Honors

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 192 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 4 มกราคม 2020, 28 มีนาคม 2020, 9 กันยายน 2020

US$41,601.00 (1,265,020 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Business - Finance

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 192 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 4 มกราคม 2020, 28 มีนาคม 2020, 9 กันยายน 2020

US$41,601.00 (1,265,020 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Business - Finance Honors

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 192 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 4 มกราคม 2020, 28 มีนาคม 2020, 9 กันยายน 2020

US$41,601.00 (1,265,020 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Business with a Major in Accountancy

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 192 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 4 มกราคม 2020, 28 มีนาคม 2020, 9 กันยายน 2020

US$41,601.00 (1,265,020 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BSB in Accountancy / Master of Science in Audit and Advisory Services (MSAA)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 4 มกราคม 2020, 28 มีนาคม 2020, 9 กันยายน 2020

US$41,601.00 (1,265,020 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BSB in Accountancy / Master of Science in Taxation (MSTAX)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 4 มกราคม 2020, 28 มีนาคม 2020, 9 กันยายน 2020

US$41,601.00 (1,265,020 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Laws (LLM) in Taxation

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 24 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 28 มีนาคม 2020, 15 มิถุนายน 2020, 9 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science (MS) in Accountancy

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 48 - 58 HOURS

เริ่มเรียน - 4 มกราคม 2020, 28 มีนาคม 2020, 15 มิถุนายน 2020, 9 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Science (MS) in Taxation

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 46 - 54 HOURS

เริ่มเรียน - 4 มกราคม 2020, 28 มีนาคม 2020, 15 มิถุนายน 2020, 9 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Science in Audit and Advisory Services (MSAA)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 48 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 4 มกราคม 2020, 28 มีนาคม 2020, 15 มิถุนายน 2020, 9 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Computational Finance

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 52 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 4 มกราคม 2020, 28 มีนาคม 2020, 15 มิถุนายน 2020, 9 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Finance

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 48 - 60 HOURS

เริ่มเรียน - 4 มกราคม 2020, 28 มีนาคม 2020, 15 มิถุนายน 2020, 9 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้