มี 1 หลักสูตรลิขสิทธิ์ / สิทธิบัตร (กฏหมาย)ระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากDePaul University

usa

1246

11

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Patent Law Certificate, Law (JD)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 86 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ DePaul University

ร้อยละ 91 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ DePaul ได้เข้าทำงานหรือเรียนต่อภายในหกเดือนหลังจากสำเร็จการศึกษา

  • มีสองวิทยาเขตในเมือง Chicago, Illinois
  • 15:1 อัตราส่วนนักศึกษาต่อคณาจารย์
  • เป็นหนึ่งใน the nation’s Best Value Colleges (Forbes)
  • มีชมรมและองค์กรสำหรับนักศึกษากว่า 350 องค์กร