มี 3 หลักสูตรกองทัพระดับจากDePaul University

usa

1253

11

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Juris Doctor (JD) / MS in Public Service Management

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Public Service Management

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 52 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Science in International Public Service (IPS)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 52 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ DePaul University

ร้อยละ 91 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ DePaul ได้เข้าทำงานหรือเรียนต่อภายในหกเดือนหลังจากสำเร็จการศึกษา

  • มีสองวิทยาเขตในเมือง Chicago, Illinois
  • 15:1 อัตราส่วนนักศึกษาต่อคณาจารย์
  • เป็นหนึ่งใน the nation’s Best Value Colleges (Forbes)
  • มีชมรมและองค์กรสำหรับนักศึกษากว่า 350 องค์กร