มี 51 หลักสูตรสังคมศาสตร์และสื่อระดับจากDuke University

usa

1216

4

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 18

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

BA in Cultural Anthropology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 34

เริ่มเรียน - 8 มกราคม 2020

US$58,198.00 (1,774,440 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Economics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 34

เริ่มเรียน - 8 มกราคม 2020

US$58,198.00 (1,774,440 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Linguistics

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 34

เริ่มเรียน - 8 มกราคม 2020

US$58,198.00 (1,774,440 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Political Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 34

เริ่มเรียน - 8 มกราคม 2020

US$58,198.00 (1,774,440 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Public Policy Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 34

เริ่มเรียน - 8 มกราคม 2020

US$58,198.00 (1,774,440 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Sociology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 34

เริ่มเรียน - 8 มกราคม 2020

US$58,198.00 (1,774,440 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Visual and Media Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 34

เริ่มเรียน - 8 มกราคม 2020

US$58,198.00 (1,774,440 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Environmental Sciences and Policy

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 34

เริ่มเรียน - 8 มกราคม 2020

US$58,198.00 (1,774,440 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Evolutionary Anthropology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 34

เริ่มเรียน - 8 มกราคม 2020

US$58,198.00 (1,774,440 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Evolutionary Anthropology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 34

เริ่มเรียน - 8 มกราคม 2020

US$58,198.00 (1,774,440 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BS in Economics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 34

เริ่มเรียน - 8 มกราคม 2020

US$58,198.00 (1,774,440 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Computational Media, Arts and Cultures

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 6 ปี

เริ่มเรียน - 8 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้