เรียนต่อ อเมริกา ที่ Duquesne University

usa

146

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Artist Diploma

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B. A. in Spanish

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021, 12 มกราคม 2022

US$43,526.00 (฿ 1,353,985) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.A. in Biochemistry

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 122 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021, 12 มกราคม 2022

US$43,526.00 (฿ 1,353,985) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.A. in Economics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021, 12 มกราคม 2022

US$43,526.00 (฿ 1,353,985) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.A. in English

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021, 12 มกราคม 2022

US$43,526.00 (฿ 1,353,985) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.A. in Physics / B.S. in Engineering (Binary Engineering)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021, 12 มกราคม 2022

US$43,526.00 (฿ 1,353,985) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.S. (Biological Sciences, Chemistry, Physics)/M.S. in Education

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021, 12 มกราคม 2022

US$43,526.00 (฿ 1,353,985) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.S. /M.S. in Environmental Science and Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021, 12 มกราคม 2022

US$43,526.00 (฿ 1,353,985) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.S. in Biochemistry

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 124 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021, 12 มกราคม 2022

US$43,526.00 (฿ 1,353,985) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.S. in Biological Sciences

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 122 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021, 12 มกราคม 2022

US$43,526.00 (฿ 1,353,985) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.S. in Chemistry

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 121 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021, 12 มกราคม 2022

US$43,526.00 (฿ 1,353,985) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.S. in Chemistry to M.S. in Chemistry

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021, 12 มกราคม 2022

US$43,526.00 (฿ 1,353,985) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้