มี 24 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากDuquesne University

usa

135

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

BA in Corporate Communication

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 9 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$39,992.00 (1,219,344 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Integrated Marketing Communication

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 9 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$39,992.00 (1,219,344 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Public Relations and Advertising

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 9 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$39,992.00 (1,219,344 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Business Administration in Accounting

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 9 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$39,992.00 (1,219,344 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Business Administration in Economics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 9 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$39,992.00 (1,219,344 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Business Administration in Finance

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 9 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$39,992.00 (1,219,344 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Business Administration in Information Systems Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 9 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$39,992.00 (1,219,344 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Business Administration in International Business

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 9 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$39,992.00 (1,219,344 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Business Administration in Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 9 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$39,992.00 (1,219,344 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Business Administration in Marketing

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 9 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$39,992.00 (1,219,344 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Business Administration in Supply Chain Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 9 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$39,992.00 (1,219,344 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Organizational Leadership

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - MINIMUM OF 120 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 9 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$39,992.00 (1,219,344 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้