นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา

เรียนต่อ อเมริกา ที่ Florida Institute of Technology

usa

3605

26

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 801

AA in Accounting

เข้าชม18ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 64 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 4 กรกฎาคม 2022, 29 สิงหาคม 2022

วันปิดรับสมัคร

24 August 2022

US$16,320.00 (฿ 580,783) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

AA in Applied Psychology

เข้าชม17ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 61 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 4 กรกฎาคม 2022, 29 สิงหาคม 2022

วันปิดรับสมัคร

24 August 2022

US$15,555.00 (฿ 553,559) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

AA in Aviation Management

เข้าชม11ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 61 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 4 กรกฎาคม 2022, 29 สิงหาคม 2022

วันปิดรับสมัคร

24 August 2022

US$15,555.00 (฿ 553,559) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

AA in Business Administration

เข้าชม10ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 64 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 4 กรกฎาคม 2022, 29 สิงหาคม 2022

วันปิดรับสมัคร

24 August 2022

US$16,320.00 (฿ 580,783) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

AA in Healthcare Management

เข้าชม6ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 64 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 4 กรกฎาคม 2022, 29 สิงหาคม 2022

วันปิดรับสมัคร

24 August 2022

US$16,320.00 (฿ 580,783) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

AA in Management

เข้าชม2ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 64 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 4 กรกฎาคม 2022, 29 สิงหาคม 2022

US$16,320.00 (฿ 580,783) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

AA in Marketing

เข้าชม5ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 67 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 4 กรกฎาคม 2022, 29 สิงหาคม 2022

วันปิดรับสมัคร

24 August 2022

US$17,085.00 (฿ 608,007) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Accounting and Financial Forensics, M.S.

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 22 สิงหาคม 2022

US$26,880.00 (฿ 956,584) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accounting, B.S.

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 22 สิงหาคม 2022

US$39,360.00 (฿ 1,400,712) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Acquisition and Contract Management Graduate Certificate

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 15 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 22 สิงหาคม 2022

US$13,440.00 (฿ 478,292) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Acquisition and Contract Management, M.S.

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 33 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 22 สิงหาคม 2022

US$29,568.00 (฿ 1,052,242) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Aeronautical Science - Flight, A.S.

เข้าชม8ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 22 สิงหาคม 2022

US$39,360.00 (฿ 1,400,712) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ Florida Institute of Technology

สถาบันเทคโนโลยี Florida เป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับระดับโลกและเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาอันหลากหลายที่ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ชั้นนำของอุตสาหกรรม

  • มีนักศึกษานานาชาติที่หลากหลายที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา
  • มีชื่อเสียงที่โดดเด่นในสาขาวิชา STEM
  • มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาส่วนใหญ่
  • ตั้งอยู่ในเมือง Melbourne รัฐฟลอริดา

ติดต่อเรื่องเรียนต่อ