ทั้งหมดที่ Florida Institute of Technology อเมริกา

null

2609

39

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 801

A.A. in Air Traffic Control

เข้าชม79ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 17 สิงหาคม 2020

US$38,020.00 (1,204,462 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

A.A. in Flight Operations and Dispatch

เข้าชม24ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 17 สิงหาคม 2020

US$38,020.00 (1,204,462 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

A.S. in Aviation Management - Flight

เข้าชม14ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 17 สิงหาคม 2020

US$38,020.00 (1,204,462 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

A.S. in Aviation Meteorology - Flight

เข้าชม5ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 17 สิงหาคม 2020

US$38,020.00 (1,204,462 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Arts in Applied Psychology

เข้าชม4ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 61 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 31 สิงหาคม 2020, 26 ตุลาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

4 March 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate of Arts in Aviation Management

เข้าชม7ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 61 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 31 สิงหาคม 2020, 26 ตุลาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

4 March 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate of Arts in Business Administration

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 64 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 31 สิงหาคม 2020, 26 ตุลาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

4 March 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate of Arts in Criminal Justice

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 61 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 31 สิงหาคม 2020, 26 ตุลาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

4 March 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate of Arts in Healthcare Management

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 64 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 31 สิงหาคม 2020, 26 ตุลาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

4 March 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate of Arts in Liberal Arts

เข้าชม4ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 61 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 31 สิงหาคม 2020, 26 ตุลาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

4 March 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate of Arts in Management

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 64 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 31 สิงหาคม 2020, 26 ตุลาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

4 March 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate of Arts in Marketing

เข้าชม3ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 67 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 31 สิงหาคม 2020, 26 ตุลาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

4 March 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

สถาบันเทคโนโลยี Florida เป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับระดับโลกและเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาอันหลากหลายที่ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ชั้นนำของอุตสาหกรรม

  • ประชากรนักศึกษาที่มีความหลากหลายที่สุดในสหรัฐอเมริกา
  • มีชื่อเสียงที่โดดเด่นในสาขาวิชา STEM
  • มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาส่วนใหญ่
  • ตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของรัฐฟลอริดา