มี 59 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับจากFlorida Institute of Technology

usa

2625

41

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 801

A.S. in Aviation Meteorology - Flight

เข้าชม4ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2020

US$38,020.00 (1,155,561 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Aviation Meteorology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2020

US$38,020.00 (1,155,561 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Aviation Meteorology - Flight

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2020

US$38,020.00 (1,155,561 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Biochemistry

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2020

US$41,720.00 (1,268,017 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Biomathematics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2020

US$41,720.00 (1,268,017 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Biomedical Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2020

US$41,720.00 (1,268,017 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Biomedical Science (Premedical)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2020

US$41,720.00 (1,268,017 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Business and Environmental Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2020

US$38,020.00 (1,155,561 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Chemistry - General Chemistry

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2020

US$41,720.00 (1,268,017 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Chemistry - Premedical Chemistry

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2020

US$41,720.00 (1,268,017 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Chemistry - Research Chemistry

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2020

US$41,720.00 (1,268,017 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Environmental Science

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2020

US$41,720.00 (1,268,017 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

สถาบันเทคโนโลยี Florida เป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับระดับโลกและเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาอันหลากหลายที่ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ชั้นนำของอุตสาหกรรม

  • ประชากรนักศึกษาที่มีความหลากหลายที่สุดในสหรัฐอเมริกา
  • มีชื่อเสียงที่โดดเด่นในสาขาวิชา STEM
  • มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาส่วนใหญ่
  • ตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของรัฐฟลอริดา