มี 40 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากFlorida Institute of Technology

usa

2826

40

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 801

Associate of Arts in Management

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 64

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 9 มีนาคม 2020

US$16,320.00 (493,492 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate of Arts in Marketing

เข้าชม3ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 67

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 9 มีนาคม 2020

US$17,085.00 (516,625 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts in Business Administration - Accounting

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 121 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts in Management

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 121

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 9 มีนาคม 2020

US$15,427.50 (466,504 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Science in Accounting

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

US$38,020.00 (1,149,668 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Business Administration

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

US$38,020.00 (1,149,668 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Business Administration - Entrepreneurship

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

US$38,020.00 (1,149,668 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Business Administration - Global Management and Finance

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

US$38,020.00 (1,149,668 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Business Administration - Information Technology Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

US$38,020.00 (1,149,668 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Business Administration - Leadership and Social Responsibility

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

US$38,020.00 (1,149,668 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Business Administration - Marketing

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

US$38,020.00 (1,149,668 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Business Administration - Sport Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

US$38,020.00 (1,149,668 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

สถาบันเทคโนโลยี Florida เป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับระดับโลกและเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาอันหลากหลายที่ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ชั้นนำของอุตสาหกรรม

  • ประชากรนักศึกษาที่มีความหลากหลายที่สุดในสหรัฐอเมริกา
  • มีชื่อเสียงที่โดดเด่นในสาขาวิชา STEM
  • มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาส่วนใหญ่
  • ตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของรัฐฟลอริดา