มี 21 หลักสูตรศิลปะและการออกแบบระดับจากGeorge Mason University

usa

1015

8

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

BA in Art and Visual Technology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$35,922.00 (1,095,251 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Art History

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$35,922.00 (1,095,251 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Dance

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$35,922.00 (1,095,251 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Music

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$35,922.00 (1,095,251 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Theater

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$35,922.00 (1,095,251 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BFA in Art and Visual Technology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$35,922.00 (1,095,251 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BFA in Dance

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 126 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$35,922.00 (1,095,251 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BFA in Theater

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$35,922.00 (1,095,251 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BM in Music

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$35,922.00 (1,095,251 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Musical Arts

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 90 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$26,794.00 (816,941 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate in Art Education Licensure

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 21 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$26,794.00 (816,941 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate in Artist

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - TOTAL CREDITS: 22-32

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$26,794.00 (816,941 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้