มี 80 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับจากGeorge Washington University

usa

3633

31

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 181

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

AS in Histotechnology

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 63 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 31 สิงหาคม 2020

US$56,845.00 (1,733,187 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Applied Science and Technology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 31 สิงหาคม 2020

US$56,845.00 (1,733,187 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Biology

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 31 สิงหาคม 2020

US$56,845.00 (1,733,187 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Cognitive Neuroscience

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 31 สิงหาคม 2020

US$56,845.00 (1,733,187 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Environmental Studies

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 31 สิงหาคม 2020

US$56,845.00 (1,733,187 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Geography

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 31 สิงหาคม 2020

US$56,845.00 (1,733,187 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Statistics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 31 สิงหาคม 2020

US$56,845.00 (1,733,187 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA/BS in Chemistry

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 31 สิงหาคม 2020

US$56,845.00 (1,733,187 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA/BS in Geological Sciences

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 31 สิงหาคม 2020

US$56,845.00 (1,733,187 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA/BS in Mathematics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 31 สิงหาคม 2020

US$56,845.00 (1,733,187 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA/BS in Physics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 31 สิงหาคม 2020

US$56,845.00 (1,733,187 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Health Sciences - Biomedical Informatics

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 31 สิงหาคม 2020

US$18,450.00 (562,535 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

George Washington ขยับจากอันดับที่ 64 ในปี 2018 มาสู่อันดับที่ 55 ในปี 2019 ในการจัดอันดับโดย Wall Street Journal/Times Higher Education (WSJ/THE)

  • มหาวิทยาลัยระดับท็อป 250 ของโลก
  • มีโอกาสการฝึกงาน 12,000 ตำแหน่งสำหรับนักศึกษา
  • นักศึกษามากกว่า 26,000 คนจากมากกว่า 130 ประเทศ
  • ผลิตศิษย์เก่าได้ 275,000 คน