มี 14 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไประดับจากGeorge Washington University

usa

4619

49

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 198

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

BA in Applied Science and Technology

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$56,845.00 (฿ 1,768,960) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Health Sciences - Biomedical Informatics

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$18,450.00 (฿ 574,146) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Science in Health Sciences - Clinical Research Administration

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$18,450.00 (฿ 574,146) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Science in Health Sciences - Global Leadership in Disaster

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$18,450.00 (฿ 574,146) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Science in Health Sciences - Leadership for Emergency Action and Disaster Response

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$56,845.00 (฿ 1,768,960) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Science with a Major in Biomedical Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$56,845.00 (฿ 1,768,960) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor's Degree Completion Program in Integrated Information, Science, and Technology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$56,845.00 (฿ 1,768,960) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Juridical Science Degree

เข้าชม24ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$31,770.00 (฿ 988,651) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Certificate in Improvement Science in Education

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 15 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$31,770.00 (฿ 988,651) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Certificate in International Science and Technology Policy

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 18 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$31,770.00 (฿ 988,651) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science (M.S.) in International Business

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 33

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$31,770.00 (฿ 988,651) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Science in Health Sciences (M.S.H.S.) in Laboratory Medicine

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 36 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$25,480.00 (฿ 792,912) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

ด้วยประวัติอันยาวนานย้อนหลังไปถึงปีค.ศ. 1821 มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยระดับท็อป 200 ของโลก

  • นักศึกษามากกว่า 28,000 คนจากกว่า 130 ประเทศ
  • 90% ของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือเรียนต่อภายใน 6 เดือน
  • มีโอกาสการฝึกงาน 12,000 ตำแหน่งสำหรับนักศึกษา
  • เครือข่ายศิษย์เก่าทั่วโลก 290,000 คน