มี 4 หลักสูตรวิศวกรรมการบินระดับจากGeorge Washington University

usa

4494

48

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 198

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

B.S. in Mechanical Engineering/M.S. in Mechanical and Aerospace Engineering

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$56,845.00 (1,772,410 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Mechanical and Aerospace Engineering

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM OF 36 CREDIT HOURS OF COURSEWORK AND 18 CREDIT HOURS OF RESEARCH

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$31,770.00 (990,579 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate in Computer-Integrated Design in Mechanical and Aerospace Engineering

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 12 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$31,770.00 (990,579 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Mechanical and Aerospace Engineering

เข้าชม21ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 33 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$31,770.00 (990,579 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

ด้วยประวัติอันยาวนานย้อนหลังไปถึงปีค.ศ. 1821 มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยระดับท็อป 200 ของโลก

  • นักศึกษามากกว่า 28,000 คนจากกว่า 130 ประเทศ
  • 90% ของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือเรียนต่อภายใน 6 เดือน
  • มีโอกาสการฝึกงาน 12,000 ตำแหน่งสำหรับนักศึกษา
  • เครือข่ายศิษย์เก่าทั่วโลก 290,000 คน