มี 10 หลักสูตรศิลปะและการออกแบบระดับจากGeorgia Institute of Technology

usa

690

2

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 38

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Science in Business Administration

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 122 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 17 สิงหาคม 2020

US$31,370.00 (฿ 982,838) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Industrial Design

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 130 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 17 สิงหาคม 2020

US$31,370.00 (฿ 982,838) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Music Technology - Electrical and Computer Engineering: Signal Processing

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 122 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 17 สิงหาคม 2020

US$31,370.00 (฿ 982,838) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Music Technology - General

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 122 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 17 สิงหาคม 2020

US$31,370.00 (฿ 982,838) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Music Technology - Mechanical Engineering: Acoustics and Vibrations

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 122 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 17 สิงหาคม 2020

US$31,370.00 (฿ 982,838) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Music Technology - Mechanical Engineering: Controls and Robotics

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 122 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 17 สิงหาคม 2020

US$31,370.00 (฿ 982,838) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Music Technology

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 66 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 17 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Industrial Design (MID)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 48 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 17 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science in Music Technology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 48 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 17 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science in Urban Design

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 39 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 17 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้