เรียนต่อ อเมริกา ที่ Harvard University

usa

9854

78

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 3

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Accounting Certificate

เข้าชม72ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 21 มิถุนายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

American Literature and Culture Certificate

เข้าชม34ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 16 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 21 มิถุนายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Anthropology and Archaeology Degree Program

เข้าชม28ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 48 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 21 มิถุนายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Applied mathematics

เข้าชม26ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 128 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

US$47,730.00 (฿ 1,484,761) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Arts in Education

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021

US$51,904.00 (฿ 1,614,604) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts in Computer Science

เข้าชม32ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

US$47,730.00 (฿ 1,484,761) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Liberal Arts Degree Program

เข้าชม36ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 128 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 21 มิถุนายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Back End Web Development Certificate

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 21 มิถุนายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bioengineering

เข้าชม39ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 128 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

US$47,730.00 (฿ 1,484,761) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bioengineering and Nanotechnology Degree Program

เข้าชม34ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 48 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 21 มิถุนายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bioinformatics Certificate

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 21 มิถุนายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Biology Degree Program

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 48 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 21 มิถุนายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้