ทั้งหมดที่ Indiana State University อเมริกา

null

454

2

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

B.A in African and African American Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 14 มกราคม 2020

US$19,960.00 (606,952 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A in chemistry

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 14 มกราคม 2020

US$19,960.00 (606,952 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A in History

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 14 มกราคม 2020

US$19,960.00 (606,952 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A in Music Liberal Arts

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 14 มกราคม 2020

US$19,960.00 (606,952 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A in Philosophy

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 14 มกราคม 2020

US$19,960.00 (606,952 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A in Physics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 14 มกราคม 2020

US$19,960.00 (606,952 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A in Political Science

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 14 มกราคม 2020

US$19,960.00 (606,952 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A in Theater

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 14 มกราคม 2020

US$19,960.00 (606,952 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A, B.S in Multidisciplinary Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 14 มกราคม 2020

US$19,960.00 (606,952 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A, B.S. in Elementary Education

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 14 มกราคม 2020

US$19,960.00 (606,952 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in Art - Art History Concentration

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 14 มกราคม 2020

US$19,960.00 (606,952 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in English

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 14 มกราคม 2020

US$19,960.00 (606,952 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้