มี 1 หลักสูตรทฤษฎี / ปรัชญาของประวัติศาสตร์ระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากIndiana University Bloomington

usa

651

8

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 134

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in History, Philosophy, and Policy in Education

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 90 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 12 พฤษภาคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$28,552.00 (867,795 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้