มี 97 หลักสูตรมนุษยศาสตร์ระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากIndiana University Bloomington

usa

571

4

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 134

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Doctor of Education (Ed.D.) in Literacy, Culture, and Language Education

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 60 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 12 พฤษภาคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$28,552.00 (942,102 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Chinese or Japanese

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM OF 30 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$26,723.00 (881,752 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in History, Philosophy, and Policy in Education

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 90 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 12 พฤษภาคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$28,552.00 (942,102 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Literacy, Culture, and Language Education

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 90 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 12 พฤษภาคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$28,552.00 (942,102 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) Degree in African American and African Diaspora Studies

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM OF 90 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$26,723.00 (881,752 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in American Studies

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - AT LEAST 90 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$26,723.00 (881,752 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Central Eurasian Studies

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM OF 78 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$26,723.00 (881,752 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Classical Studies - Latin and Greek

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 90 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$26,723.00 (881,752 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Comparative Literature

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 90 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$26,723.00 (881,752 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Folklore

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM OF 90 GRADUATE CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$26,723.00 (881,752 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Folklore and Ethnomusicology

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - AT LEAST 90 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$26,723.00 (881,752 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in French Linguistics

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - AT LEAST 90 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$26,723.00 (881,752 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้