มี 11 หลักสูตรประวัติศาสตร์ระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากIndiana University Bloomington

usa

527

2

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 134

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in History, Philosophy, and Policy in Education

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 90 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$28,552.00 (910,952 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy (PhD) in History

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 90 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$26,723.00 (852,597 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy (PhD) in History and Philosophy of Science and Medicine

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 90 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$29,491.00 (940,910 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy (PhD) in Medieval and Early Modern German Literature and Culture

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 90 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$26,723.00 (852,597 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Dual M.A. in Jewish Studies and History

ปริญญาโท

เต็มเวลา - TOTAL OF 52 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$26,723.00 (852,597 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Dual Master of Arts in History and Master of Library Science

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 60 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$26,723.00 (852,597 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Dual Master of Arts in History and Philosophy of Science and Master of Library Science Degrees

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM OF 51 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$29,491.00 (940,910 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Area Certificate in Renaissance Studies

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 16 TO 20 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$26,723.00 (852,597 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Arts (M.A.) in History and Philosophy of Science and Medicine

ปริญญาโท

เต็มเวลา - TOTAL OF 30 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$29,491.00 (940,910 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Arts in History

ปริญญาโท

เต็มเวลา - A TOTAL OF 30 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$26,723.00 (852,597 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Arts in Modern German Culture

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 HOURS (MINIMUM OF 21 CREDIT HOURS MUST BE IN GERMAN)

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$26,723.00 (852,597 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้