ทั้งหมดที่ Loyola University Chicago อเมริกา

null

512

6

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Accelerated Bachelor of Science in Nursing (ABSN)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 16 เดือน

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate of Arts in Business Administration

เข้าชม2ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 62 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

US$42,720.00 (1,302,520 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Arts in Liberal Arts

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 62 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

US$42,720.00 (1,302,520 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Arts in Social and Behavioral Sciences

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 62 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

US$42,720.00 (1,302,520 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. Advertising Creative

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

US$43,605.00 (1,329,503 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. Advertising/Public Relations and M.S. Global Strategic Communication

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

US$43,605.00 (1,329,503 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. Advocacy and Social Change

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

US$43,605.00 (1,329,503 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. Film and Digital Media

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

US$43,605.00 (1,329,503 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in Advertising and Public Relations

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

US$43,605.00 (1,329,503 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in Photography

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

US$43,605.00 (1,329,503 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.B.A. in Sport Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

US$43,605.00 (1,329,503 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Computer Science and M.S. in Information Technology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

US$43,605.00 (1,329,503 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้