มี 10 หลักสูตรการบัญชีระดับจากLoyola University Chicago

usa

487

6

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Arts / Master of Science in Finance

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

US$43,605.00 (1,319,749 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business Administration / Master of Science in Finance

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

US$43,605.00 (1,319,749 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science / Master of Science in Finance

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

US$43,605.00 (1,319,749 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BBA in Accounting

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

US$43,605.00 (1,319,749 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BBA in Finance

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

US$43,605.00 (1,319,749 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Finance (MSF)

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 12-15 MONTHS

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MBA - Master of Business Administration /Master of Science in Finance (M.S.F.)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MBA - Master of Business Administration /Master of Science in Finance (M.S.F.)

MBA

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MBA - Master of Business Administration in Accounting/MSA in Accounting

เข้าชม1ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MBA - Master of Business Administration in Accounting/MSA in Accounting

ปริญญาโท

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้