มี 6 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ระดับจากMassachusetts Institute of Technology

usa

3828

28

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 5

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Science in Architecture (BSA)

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 192

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

US$53,450.00 (฿ 1,681,526) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in History and Theory of Architecture or Art

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 204

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

US$53,450.00 (฿ 1,681,526) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Architecture (MArch)

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 164

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ December 2021

US$53,450.00 (฿ 1,681,526) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science in Architecture Studies (SMArchS)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ December 2021

US$53,450.00 (฿ 1,681,526) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Simultaneous Master's Degree in City Planning and Architecture (MCP/MArch)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - Less than six regular semesters

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

US$53,450.00 (฿ 1,681,526) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Simultaneous Master's Degree in City Planning and Architecture Studies (MCP/SMArchS)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - Less than six regular semesters

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

US$53,450.00 (฿ 1,681,526) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้