มี 9 หลักสูตรท่องเที่ยวและการบริการระดับจากMichigan State University

null

1928

15

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 84

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts in Hospitality Business

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 2 กันยายน 2020

US$41,328.00 (1,249,697 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Agriculture, Food and Natural Resources Education

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 2 กันยายน 2020

US$41,328.00 (1,249,697 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Food Industry Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 2 กันยายน 2020

US$41,328.00 (1,249,697 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Food Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 2 กันยายน 2020

US$41,328.00 (1,249,697 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Sustainable Parks, Recreation and Tourism

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 2 กันยายน 2020

US$41,328.00 (1,249,697 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Foodservice Business Management

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 36 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 2 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Hospitality Business Management

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 36 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 2 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Sustainable Tourism and Protected Area Management

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 6

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 2 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Sustainable Tourism and Protected Area Management

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM OF 30 CREDITS

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 2 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

นักศึกษานานาชาติจะได้รับประโยชน์จากอัตราส่วนนักศึกษาต่อคณาจารย์ที่ 16:1 รวมถึงประชากรนักศึกษาที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากมากกว่า 140 ประเทศ

  • มหาวิทยาลัยระดับท็อป 100 ของโลก
  • คณะวิชาด้านการประกอบธุรกิจระดับปริญญาตรีระดับท็อป 25
  • ตั้งอยู่ที่ East Lansing หนึ่งในเมืองที่เป็นมิตรที่สุดของสหรัฐ
  • หลักสูตรที่สร้างแรงบันดาลใจมากกว่า 200 หลักสูตรใน 17 วิทยาลัย