เรียนต่อ อเมริกา ที่ Montana State University

usa

707

9

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Associate of Applied Science in Aviation

เข้าชม26ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 25 สิงหาคม 2021, 19 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 July 2021, 15 November 2021, 15 March 2022

US$12,980.00 (฿ 404,009) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Applied Science in Culinary Arts

เข้าชม8ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 25 สิงหาคม 2021, 19 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 July 2021, 15 November 2021, 15 March 2022

US$12,980.00 (฿ 404,009) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Applied Science in Cyber Security and Information Assurance

เข้าชม3ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 16 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 25 สิงหาคม 2021, 19 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 July 2021, 15 November 2021, 15 March 2022

US$12,980.00 (฿ 404,009) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Applied Science in Design Drafting Technology

เข้าชม3ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 25 สิงหาคม 2021, 19 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 July 2021, 15 November 2021, 15 March 2022

US$12,980.00 (฿ 404,009) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Applied Science in Interior Design

เข้าชม4ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 25 สิงหาคม 2021, 19 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 July 2021, 15 November 2021, 15 March 2022

US$12,980.00 (฿ 404,009) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Applied Science in Photonics and Laser Technology

เข้าชม3ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 25 สิงหาคม 2021, 19 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 July 2021, 15 November 2021, 15 March 2022

US$12,980.00 (฿ 404,009) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Arts in Arts, Humanities, and Social Sciences

เข้าชม10ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 60 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 25 สิงหาคม 2021, 19 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 July 2021, 15 November 2021, 15 March 2022

US$12,980.00 (฿ 404,009) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Science Degree

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 60 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 25 สิงหาคม 2021, 19 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 July 2021, 15 November 2021, 15 March 2022

US$12,980.00 (฿ 404,009) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts in American Studies

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 25 สิงหาคม 2021, 19 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 July 2021, 15 November 2021, 15 March 2022

US$27,400.00 (฿ 852,839) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts in Asian Studies

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 25 สิงหาคม 2021, 19 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 July 2021, 15 November 2021, 15 March 2022

US$27,400.00 (฿ 852,839) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts in Computer Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 25 สิงหาคม 2021, 19 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 July 2021, 15 November 2021, 15 March 2022

US$27,400.00 (฿ 852,839) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts in English

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 25 สิงหาคม 2021, 19 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 July 2021, 15 November 2021, 15 March 2022

US$27,400.00 (฿ 852,839) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้