มี 17 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับจากMontana State University

null

946

9

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Science in Community Health

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$25,850.00 (852,947 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Health and Human Performance

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$25,850.00 (852,947 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Nursing

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - Minimum of four years

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$25,850.00 (852,947 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Psychology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$25,850.00 (852,947 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Nursing Practice (DNP) - (Psych/Mental Health)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาเอก

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 YEARS/4 YEARS

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$16,198.00 (534,469 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Doctor of Nursing Practice (DNP) - Family/Individual

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 YEAR/4 YEAR

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$16,198.00 (534,469 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Doctor of Philosophy (Ph.D). in Immunology and Infectious Diseases

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 60 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$16,198.00 (534,469 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate in Addiction Counseling

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - MINIMUM OF 12 CREDITS

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Education in School Counseling

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 48 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$16,198.00 (534,469 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Community Health

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 18 พฤษภาคม 2020, 31 สิงหาคม 2020

US$16,198.00 (534,469 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Counseling

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 60

เริ่มเรียน - 18 พฤษภาคม 2020

US$16,198.00 (534,469 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Exercise and Nutrition Sciences

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$16,198.00 (534,469 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

MSU เป็นหน่วยงานวิจัยที่ใหญ่ที่สุดใน Montana และอยู่ใน 3% แรกของสถาบันในสหรัฐอเมริกาในด้านงบประมาณ ด้านการวิจัย

  • 3%สูงสุดของสถาบันการศึกษาของสหรัฐอเมริกาด้านงบประมาณในการวิจัย
  • MSU มีห้องแล็บวิจัยพร้อมอุปกรณ์มากกว่า 300 ห้อง
  • มีหลักสูตรให้เลือกมากกว่า 250 หลักสูตร
  • อันดับ 26 ของมหาวิทยาลัยที่มีความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีระดับโลก