มี 7 หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับจากMontana State University

usa

896

11

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Science in Environmental Horticulture

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

1 July 2021

US$27,400.00 (฿ 861,999) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Environmental Sciences

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

1 July 2021

US$27,400.00 (฿ 861,999) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Sustainable Food and Bioenergy Systems

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

1 July 2021

US$27,400.00 (฿ 861,999) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science in Fish and Wildlife Management

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 8 พฤษภาคม 2021, 30 สิงหาคม 2021, 15 ตุลาคม 2021

US$16,634.00 (฿ 523,302) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science in Land Resources and Environmental Sciences

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 17 พฤษภาคม 2021, 30 สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

1 May 2021, 1 October 2021

US$12,988.20 (฿ 408,606) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

PhD - Doctor of Philosophy in Ecology and Environmental Sciences

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 60 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

8 May 2021, 15 October 2021

US$16,634.00 (฿ 523,302) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

PhD - Doctor of Philosophy in Fish and Wildlife Biology

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 60 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

8 May 2021, 15 October 2021

US$16,634.00 (฿ 523,302) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้