มี 19 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับจากMontana State University

usa

811

6

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Associate of Applied Science in Photonics and Laser Technology

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$9,344.00 (291,343 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Biological Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$25,850.00 (805,995 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Chemical Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$25,850.00 (805,995 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Civil Engineering

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$25,850.00 (805,995 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Electrical Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$25,850.00 (805,995 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Mechanical Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$25,850.00 (805,995 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Mechanical Engineering Technology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$25,850.00 (805,995 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Technology Education

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$25,850.00 (805,995 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Electrical Engineering

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 60 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 18 พฤษภาคม 2020, 31 สิงหาคม 2020

US$16,198.00 (505,049 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Engineering (M.Eng) in Electrical Engineering

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 18 พฤษภาคม 2020, 31 สิงหาคม 2020

US$16,198.00 (505,049 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Engineering in Bioengineering

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 18 พฤษภาคม 2020

US$16,198.00 (505,049 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Engineering in Chemical Engineering

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 18 พฤษภาคม 2020

US$16,198.00 (505,049 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

MSU เป็นหน่วยงานวิจัยที่ใหญ่ที่สุดใน Montana และอยู่ใน 3% แรกของสถาบันในสหรัฐอเมริกาในด้านงบประมาณ ด้านการวิจัย

  • 3%สูงสุดของสถาบันการศึกษาของสหรัฐอเมริกาด้านงบประมาณในการวิจัย
  • MSU มีห้องแล็บวิจัยพร้อมอุปกรณ์มากกว่า 300 ห้อง
  • มีหลักสูตรให้เลือกมากกว่า 250 หลักสูตร
  • อันดับ 26 ของมหาวิทยาลัยที่มีความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีระดับโลก