มี 38 หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอทีระดับจากNew Jersey Institute of Technology

null

1505

19

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

Accelerated B.S. in Bioinformatics for Honors Premed Students

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

US$30,160.00 (924,525 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Business and Information Systems

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

US$30,160.00 (924,525 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Computer Engineering

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

US$30,160.00 (924,525 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Computer Science

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

US$30,160.00 (924,525 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Computing and Business

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

US$30,160.00 (924,525 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Engineering Technology - Computer Technology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

US$30,160.00 (924,525 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Engineering Technology - Electrical and Computer Engineering Technology

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

US$30,160.00 (924,525 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Engineering Technology - Medical Informatics Technology

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

US$30,160.00 (924,525 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Human-Computer Interaction

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

US$30,160.00 (924,525 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Information Technology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

US$30,160.00 (924,525 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Web Information Systems

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

US$30,160.00 (924,525 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate in Big Data Essentials

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 12 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

US$30,540.00 (936,173 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

ในฐานะผู้นำด้านอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีนิวเจอร์ซี (NJIT) เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสำหรับเส้นทางอาชีพด้านเทคโนโลยี

  • เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในสหรัฐอเมริกา ด้านขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
  • สิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัยและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรชั้นนำ
  • วิทยาเขตเต็มไปด้วยชีวิตชีวา อยู่ไม่ไกลจาก Manhattan, New York
  • มีศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านอาชีพ