มี 46 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับจากNew Jersey Institute of Technology

usa

1638

24

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

Accelerated B.S. in Science - Technology and Society and M.D./ D.M.D./ D.D.S./ O.D.

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020, 1 กันยายน 2020

US$30,160.00 (915,431 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Biomedical Engineering

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020, 1 กันยายน 2020

US$30,160.00 (915,431 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Chemical Engineering

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020, 1 กันยายน 2020

US$30,160.00 (915,431 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Civil Engineering

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020, 1 กันยายน 2020

US$30,160.00 (915,431 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Electrical Engineering

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020, 1 กันยายน 2020

US$30,160.00 (915,431 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Engineering Technology - Electrical and Computer Engineering Technology

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020, 1 กันยายน 2020

US$30,160.00 (915,431 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Engineering Technology - Mechanical Engineering Technology

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020, 1 กันยายน 2020

US$30,160.00 (915,431 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Engineering Technology - Medical Informatics Technology

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020, 1 กันยายน 2020

US$30,160.00 (915,431 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Engineering Technology - Surveying Engineering Technology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020, 1 กันยายน 2020

US$30,160.00 (915,431 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Engineering Technology - Technology Education

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 123 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020, 1 กันยายน 2020

US$30,160.00 (915,431 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Finance

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020, 1 กันยายน 2020

US$30,160.00 (915,431 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Financial Technology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020, 1 กันยายน 2020

US$30,160.00 (915,431 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

ในฐานะผู้นำด้านอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีนิวเจอร์ซี (NJIT) เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสำหรับเส้นทางอาชีพด้านเทคโนโลยี

  • เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในสหรัฐอเมริกา ด้านขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
  • สิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัยและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรชั้นนำ
  • วิทยาเขตเต็มไปด้วยชีวิตชีวา อยู่ไม่ไกลจาก Manhattan, New York
  • มีศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านอาชีพ