มี 7 หลักสูตรสื่อระดับจากNew Jersey Institute of Technology

usa

1416

16

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

Accelerated B.S. in Communication and Media/J.D. - Juris Doctor

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

US$30,160.00 (985,237 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Accelerated B.S. in Communication and Media/Medicine, Dentistry, Physical Therapy, and Optometry

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

US$30,160.00 (985,237 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in Communication and Media/J.D. - Juris Doctor

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

US$30,160.00 (985,237 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in Digital Design

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

US$30,160.00 (985,237 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Communication and Media

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

US$30,160.00 (985,237 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate in Technical Communication Essentials

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 12 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

B.A. in Communication and Media

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

US$30,160.00 (985,237 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

สถาบันเทคโนโลยีนิวเจอร์ซี (NJIT) ช่วยให้นักศึกษาได้มีความพร้อมรับมือกับโลกเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

  • มหาวิทยาลัยที่มีการเติบโตเป็นอันดับ 1 ในสหรัฐอเมริกา
  • มีสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัย และมีสัมพันธ์ที่ดีกับภาคเอกชน
  • วิทยาเขตที่ห่างจาก Manhattan, นิวยอร์ค เพียง 20 นาที
  • นักศึกษากว่า 11,400 คนจากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก