เรียนต่อ อเมริกา ที่ New York University

usa

2925

21

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 26

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

AA in Liberal Arts

เข้าชม15ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 60

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

US$14,562.00 (฿ 452,987) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

AAS in Business

เข้าชม14ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 60

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

US$14,562.00 (฿ 452,987) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

AAS in Health Administration

เข้าชม10ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 60

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

US$14,562.00 (฿ 452,987) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

AAS in Information Systems Management

เข้าชม2ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 60

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

US$14,562.00 (฿ 452,987) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate in Applied Science (AAS) in Dental Hygiene

เข้าชม7ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 78

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

US$42,753.00 (฿ 1,329,939) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.A. in Cinema Studies

เข้าชม25ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

US$53,308.00 (฿ 1,658,279) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Applied General Studies

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

US$33,247.00 (฿ 1,034,231) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Humanities

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

US$33,247.00 (฿ 1,034,231) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Social Sciences

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 128

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

US$33,247.00 (฿ 1,034,231) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Baccalaureate (BS) Degree in Global Public Health/Nursing

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 YEARS (TRADITIONAL); 15 MONTHS (ACCELERATED)

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

US$53,308.00 (฿ 1,658,279) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Baccalaureate (BS) in Nursing

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

US$53,308.00 (฿ 1,658,279) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts and Doctor of Dental Surgery

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 7 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้