มี 27 หลักสูตรศิลปะและการออกแบบระดับจากNorth Carolina State University

usa

513

1

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

BA or BS in Interdisciplinary Studies: Self Design

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2020, 11 มกราคม 2021, 18 สิงหาคม 2021

US$30,045.00 (฿ 941,325) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Art and Design

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2020, 11 มกราคม 2021, 18 สิงหาคม 2021

US$30,045.00 (฿ 941,325) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts in Arts Studies: Film Studies, Music, Theatre, Visual Arts

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2020, 11 มกราคม 2021, 18 สิงหาคม 2021

US$30,045.00 (฿ 941,325) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts in Design Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2020, 11 มกราคม 2021, 18 สิงหาคม 2021

US$30,045.00 (฿ 941,325) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Environmental Design in Architecture

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2020, 11 มกราคม 2021, 18 สิงหาคม 2021

US$30,045.00 (฿ 941,325) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Graphic Design

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2020, 11 มกราคม 2021, 18 สิงหาคม 2021

US$30,045.00 (฿ 941,325) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Industrial Design

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2020, 11 มกราคม 2021, 18 สิงหาคม 2021

US$30,045.00 (฿ 941,325) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Fashion and Textile Design

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2020, 18 สิงหาคม 2021

US$30,045.00 (฿ 941,325) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Fashion and Textile Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2020, 11 มกราคม 2021, 18 สิงหาคม 2021

US$30,045.00 (฿ 941,325) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Learning Design and Technology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2020, 11 มกราคม 2021, 18 สิงหาคม 2021

US$30,045.00 (฿ 941,325) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Technology, Engineering and Design Education - Graphic Communications

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2020, 11 มกราคม 2021, 18 สิงหาคม 2021

US$30,045.00 (฿ 941,325) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in ASIC Design & Verification

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - TOTAL OF 12 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2020, 11 มกราคม 2021, 18 สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้