มี 4 หลักสูตรจุลชีววิทยาระดับจากNorth Carolina State University

usa

510

4

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Science in Microbiology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 18 สิงหาคม 2021

US$30,045.00 (฿ 913,608) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy (Ph.D.) Microbiology

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 18 สิงหาคม 2021

US$30,081.00 (฿ 914,703) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Microbiology

ปริญญาโท

เต็มเวลา - TOTAL OF 30 SEMESTER HOURS IS REQUIRED

เริ่มเรียน - 18 สิงหาคม 2021

US$30,081.00 (฿ 914,703) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science (M.S.) Microbiology

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30

เริ่มเรียน - 18 สิงหาคม 2021

US$30,081.00 (฿ 914,703) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้