มี 61 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไประดับจากNortheastern University

usa

1128

10

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 173

Bachelor of Science in Advanced Manufacturing Systems

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM 120 TOTAL SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020, 11 มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Africana Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020, 11 มกราคม 2021

US$52,420.00 (1,667,742 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Analytics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM 120 TOTAL SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020, 11 มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Science in Behavioral Neuroscience and Philosophy

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 131 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020, 11 มกราคม 2021

US$52,420.00 (1,667,742 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Chemistry

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 135 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020, 11 มกราคม 2021

US$52,420.00 (1,667,742 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Civil Engineering and Architectural Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 144 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020, 11 มกราคม 2021

US$52,420.00 (1,667,742 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Criminal Justice and Sociology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020, 11 มกราคม 2021

US$52,420.00 (1,667,742 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Cybersecurity and Economics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 133 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020, 11 มกราคม 2021

US$52,420.00 (1,667,742 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Digital Communication and Media

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM 120 TOTAL SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020, 11 มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Science in Environmental Engineering and Landscape Architecture

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 143 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020, 11 มกราคม 2021

US$52,420.00 (1,667,742 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Environmental Sciences and Landscape Architecture

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 132 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020, 11 มกราคม 2021

US$52,420.00 (1,667,742 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Health Science/Master of Public Health, MPH

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020, 11 มกราคม 2021

US$52,420.00 (1,667,742 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและโอกาสระดับโลก เพื่อที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลง สร้างนวัตกรรมใหม่ๆและมุ่งมั่นสู่ความยอดเยี่ยม

  • มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำตั้งอยู่ใน U.S.
  • หลักสูตรปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอกและวุฒิบัตร
  • ติดอันดับที่ 40 จาก U.S. World & News Report 2020
  • รูปแบบการเรียนที่เน้นประสบการณ์